Dél-Alföldi Regionális Energia Ügynökség

 

„A globális felmelegedés és a hozzá kapcsolódó környezetei, szociális és gazdasági kockázatok, az energiaellátási biztonság megteremtésének szükségessége, valamint az emelkedő energia árak együttesen demonstrálják az energiatakarékosság és a fogyóban lévő energia lehető legésszerűbb felhasználásának égető fontosságát.

A megújuló energiák és energiahatékonyság fejlődése megerősíti a decentralizált energiatermelés rendszerének koncepcióját, az európai régiók egyre inkább stratégiai partneri szerepet vállalnak az ambiciózus fenntartható energetikai politikák mellett.

A regionális és helyi önkormányzatok, az üzleti világ és a tudományos közösségek közötti együttműködés támogatása fontos sarokköve a sikeres szinergiák megteremtésének és a fenntartható regionális energiarendszerek elterjedésének.

A cél, hogy támogassuk a régiós érdekelteket, hogy a legsikeresebben hajthassák végre energia stratégiájukat egyidejűleg az energiaellátás, a környezetvédelem és a gazdaság fejlődésének érdekében.”

(Jean-Louis Joseph - az Európai Regionális Energia és Környezetvédelmi Ügynökségek Szövetségének elnöke)

Üzenet

 Megújuló energetikai és energiatakarékossági beruházásokra épülő regionális gazdasági fejlődés a Dél-Alföldi Régióban és a DKMT Eurorégióban

Célmeghatározás

Magyarország vállalta, hogy a hazai megújuló energia felhasználás arányát 14,65%-ra növeli 2020-ra. Az ügynökség létrehozását sürgetik továbbá a magyar energiapolitika előírásai, környezetvédelmi szempontok, a Magyarország által aláírt szennyezőanyag kibocsátással kapcsolatos nemzetközi egyezmények és a klímaváltozási keretegyezmény.

A Dél-Alföldi Regionális Energia Ügynökség létrehozásának célja az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználási arányának növelése, konszenzuson alapuló regionális energia stratégiák kialakítása, a környezet védelme és a fenntartható gazdálkodás elősegítése a regionális energiatakarékossági és megújuló energetikai beruházások megvalósításának elősegítésén keresztül önkormányzati, intézményi, vállalati és lakossági szinten.

Az ügynökség információs és együttműködési hálózatot épít az adminisztráció, a politika, a kutatás és az energia felhasználók részvételével.


Jövőkép

 

·        Sikeres decentralizált energiatermelési példák megjelenése a régió településein

·         Energiatakarékos építési szabályozás és energiatakarékos épületek megjelenése

·        Megtérülő megújuló energia alkalmazások és az energiatakarékossági beruházások következtében létrejött új munkahelyek

·        Gazdasági növekedés nemcsak az energiaipar, de a kapcsolódó szolgáltató iparágak területén

·        Megnövekedett régiós hozzáadott érték

·        A régió energiafogyasztási szokásainak átalakulása

·        A megújuló energia felhasználási arány vállalt értékének elérése

·        Hozzájárulás a klímaváltozás megállításához

·        Fenntartható gazdálkodási formák elterjedése

·        Tiszta élettér

·        Környezettudatos felnövekvő generációk

 

 

 

A Regionális Energia Ügynökség tervezett tevékenységei

·        Regionális és települési energia stratégiák kialakítása

·        A regionális érdekeltek közötti információáramlás és együttműködések elősegítése

·        Tudatformálás önkormányzati, intézményi, vállalati és lakossági szinten (kiállítások, publikációk, konferenciák)

·        Képzési programok kezdeményezése, képzési együttműködések, képzések szervezése

·        Európai K+F együttműködési projektek

·        Energetikai tanácsadás

·        Pályázatok szervezése és lebonyolítása

·        Az energia projektek technológiai és szervezési támogatása

 

Partnerek

·        Települési és regionális önkormányzatok

·        Egyetemek és főiskolák

·        Energiaszolgáltatók (Hő, Áram, Gáz)

·        Energiatermelésben részt vevő vállalkozások

·        Kapcsolódó iparágak szolgáltató vállalkozásai

·        Civil szervezetek

 

Elérhetőségek

·        Cím: 6721 Szeged Vadász u. 5.

·        Telefon: +36-62-640-420

·        Email: info@shena.eu

·        Web: www.shena.eu